Społeczność
blog.ekologia.pl   Blogerzy   jankozielony   LOGIKA STWORZENIA
2

LOGIKA STWORZENIA

Przeczytałem piękne rozważania Asiuni na temat życia.
Czytając tekst Asi wspomniałem o odwiecznym problemie :
Co było pierwsze : Jajko czy kura ? 
Logika wskazuje na to iż pierwszy był kogut. Nic nie powstaje z niczego i nic nie powstaje z chaosu. Do przetrwania potrzebne jest źródło życia i niezakłócony łańcuch życia. Dlatego najpierw musiał powstać rodzaj męski posiadający w sobie życie. Ten rodzaj przekazuje ukryte w sobie życie innemu rodzajowi - żeńskiemu. Ten rodzaj przekazuje życie. Kogut - Kura - jajko. Tak. Taki jest porządek Bożego stworzenia. Człowiek mężczyzna - kobieta - potomstwo. Podobnie u wszystkich zwierząt. Każdy kto temu zaprzecza , sprzeciwia się idealnemu porządkowi, niszczy łańcuch życia, myśli nielogicznie. Porządek stworzenia jest cudowną logiką. Kiedy ktoś próbuje pominąć logikę stworzenia , przerywa łańcuch życia tworząc teorię naukowe które odchodzą coraz bardziej od źródła wiedzy powracając w końcu do punktu wyjścia. 
Ten wpis czytano 1268 razy.
nie chce mi się brać udziału w tej dyskusji. To kwestia wiary. Dla sceptyków pozostaje teoria. Teoria naukowa jeśli oparta jest na złej podstawie to pociąga za sobą błędy które odwodzą od prawdy zataczając coraz dalsze kręgi tak iż dojście do prawdy staje się niemożliwe. Dlatego też przyjmuje postawę nie uczestniczenia w teoretycznych rozważaniach na temat powstania życia. Co do kury to jednak znalazłem ciekawostke w GW w art z 2010 roku. Oni tez błądzą. Pierwszy był kogut. http://wyborcza.pl/1,75476,8140796,jajo_czy_kura__wiemy_juz_co_bylo_pierwsze_.html
Jan Serdeczny - Piątek, 23 Maj 2014 22:59
W przypadku życia, jako zjawiska na Ziemi, nie było podziału na płcie. Z początku formy życia, pierwotnie jednokomórkowe, miały identyczne dwa komplety chromosomów i rozmnażały się poprzez podział, po uprzednim podwojeniu kompletów chromosomów. Nie istniał wtedy inny mechanizm (sposób) podziału (mnożenia się). I w którymś momencie podczas takiego, zdawałoby się standardowego podziału, doszło do zmiany (mutacji) w jednej z komórek potomnych. O tuż w jednym z kompletów chromosomów ten X uległ uszkodzeniu (nie doszło do pełnej replikacji) i zabrakło jednego odcinka (ramienia) tegoż X-a, pojawił się ułomny chromosom Y. Potomna para komórek nie była już bliźniacza. Komórka z jednym chromosomem Y była wadliwa. A jednak ta nowa forma przetrwała i dała początek rozmnażaniu płciowemu. Więc obecnie komórka mająca dwa komplety chromosomów z X-ami nazywana jest żeńską, druga zaś mająca jeden komplet z ułomnym chromosomem Y nazywana jest męską. To była brzemienna w skutki rewolucja genetyczna. Dzięki temu dziwnemu zdarzeniu życie zyskało nowy sposób rozmnażania się i możliwość nieograniczonego różnicowania. Bez tego „wypadku przy pracy” nie byłoby takiego ogromnego bogactwa form i gatunków na Ziemi. Życie byłoby nadal bardzo mało zróżnicowane i nie rozwijałoby się. Więc nie byłoby nas!
Powracam do początku: to co teraz nazywamy płcią żeńską było pierwotną jednokomórkową formą życia. A więc zapytanie - „Co było wcześniej, jajo czy kura?” - jest żartem filozoficznym. I nie można tego odnosić to prapoczątków nowej organizacji materii, czyli życia, bo wtedy nie było tak skomplikowanych tworów żywych, były tylko jednakowe mnożące się przez podział jednokomórkowe formy.
Waldemar - Piątek, 23 Maj 2014 17:38